Tillaga um lagabreytingu á 7. grein laga

Lögð fram á aðalfundi klúbbsins 23. febrúar 2023

 

Ástæða lagabreytingar tillögunnar er að festa í sessi og færa í lög það ferli sem hefur verið viðhaft árum saman að vera með skoðunarmann ársreikninga klúbbsins.

Algengt er að í félögum að aðalfundur kjósi félagslega skoðunarmenn ársreikninga. Hingað til hefur það ekki verið gert hjá klúbbnum heldur hefur verið fenginn félagi, af stjórn á hverjum tíma, til að yfirfara ársreikning klúbbsins.

Til styðja og styrkja hlutverk skoðunarmanns ársreikninga er það tillaga mín að bætt verði inn tölulið í 7. grein þar sem kemur fram að aðalfundur kýs skoðunarmann ársreikninga.

Laga breytingin er merkt með rauðum lit hér að neðan.

   

Valgeir Elíasson

Formaður Kayaksklúbbsins

 

7. grein

Dagskrá aðalfundar:

1. Setning aðalfundar og kosning fundarstjóra og fundarritara.

2. Skýrsla stjórnar lögð fram.

3. Skýrslur nefnda lagðar fram.

4. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram og útskýrðir.

5. Umræða um skýrslu stjórnar, nefnda og reikninga.

6. Reikningar bornir upp til samþykktar.

7. Lagðar fram tillögur að lagabreytingum og bornar undir atkvæði.

8. Önnur málefni sem borist hafa til stjórnar lögð fram og borin undir atkvæði.

9. Kosning formanns og fjögurra meðstjórnenda sem skipta með sér verkum í samræmi við 9. grein.

10. Kosning skoðunarmanns ársreikninga.

11. Ákvörðun félagsgjalda.

12. Önnur mál.

13. Fundargerð.

14. Fundarslit.

Kosning stjórnar og aðrar atkvæðagreiðslur

Kosningu á aðalfundi skal framkvæma með handauppréttingu en sé þess óskað sérstaklega, skal haldin leynileg atkvæðagreiðsla. Lögum félagsins verður ekki breytt nema á aðalfundi og þá með 2/3 hlutum atkvæða. Í öðrum kosningum á aðalfundi ræður einfaldur meirihluti. Aðalfundur getur með 2/3 atkvæða viðstaddra, tekið fyrir mál utan dagskrár aðalfundar, þó ekki lagabreytingar.